Τι είναι η νότια γεύση;

τομέας τροφίμων και φιλοξενίας με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια και προώθηση με επενδύσεις στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών τροφίμων, μεταφορά τεχνολογίας, τόνωση της ζήτησης, δικτύωση και ομαδοποίηση, και ανοιχτή καινοτομία μέσω έξυπνης εξειδίκευσης.

Το Sabor Sur στοχεύει να υποστηρίξει την τεχνολογική και εφαρμοσμένη έρευνα σε πιλοτικές γραμμές νέας γαστρονομίας και να παράγει έγκαιρη επικύρωση νέων προϊόντων, να εκπαιδεύσει τον τομέα της φιλοξενίας για προηγμένη κατασκευή και να αξιοποιήσει βασικές τεχνολογίες που επιτρέπουν και πολύπλευρος

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ «ΠΟΛΕΩΝ SABOR SUR»

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που προωθείται από μια κοινοπραξία 10 οργανισμών της Ισπανίας και της Πορτογαλίας στα πλαίσια της συνεργασίας τους για το Πρόγραμμα «SABOR SUR» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ποιοι είμαστε;

3 δήμοι της Ανδαλουσίας (Λα Πάλμα ντελ Κονδάδο, Αγιαμόντε και Λέπε της Ουέλβα), 4 ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα του διατροφικού τομέα (3 πορτογαλικά πανεπιστήμια -Έβορα, Αλγκάρβε και Τρας Ο Μόντες- και το Τεχνολογικό Κέντρο ADESVA της Ουέλβα), 2 εκπαιδευτικά κέντρα εξειδικευμένα στη γαστρονομία και τις τεχνολογίες της πληροφορικής (GUADALINFO και Tertulia Algarvia) και η Ομοσπονδία Επιχειρηματιών του Αλγκάρβε.

Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ciudades Sabor Sur. Παρουσίαση, πλαίσιο, επιδιωκόμενοι στόχοι

Η υποστήριξη των τοπικών διοικήσεων και οργανισμών για τη βελτίωση της τοπικής ανάπτυξης με άξονα τη διατροφή και θέματα όπως η κατάρτιση των επιχειρηματιών, η προώθηση του γαστρονομικού τουρισμού και η πώληση τοπικών προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Στο Πρόγραμμα Sabor Sur θεωρούμε πως οι πόλεις και το εγγύς περιβάλλον τους είναι φορείς ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους τους και ότι η διατροφή των κατοίκων τους αποτελεί ένα οικοσύστημα στοιχείων και των μεταξύ τους σχέσεων. 

Στο Πρόγραμμα Sabor Sur θεωρούμε ότι οι τοπικές διοικήσεις έχουν επίγνωση και δεσμεύονται να εργαστούν υπέρ της βιωσιμότητας της πόλης, ακόμα και στον τομέα της διατροφής των κατοίκων της.

Ο σκοπός που εξυπηρετεί το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων Sabor Sur είναι η υποστήριξη των τοπικών διοικήσεων στην προσπάθειά τους να προωθήσουν την βιώσιμη διατροφή των πόλεων.

Για να επιτύχει αυτόν τον σκοπό, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων Sabor Sur ευθυγραμμίζεται με δύο βασικά έγγραφα: την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Καινοτομία στη Διατροφή, που προωθείται από την ευρωπαϊκή πλατφόρμα «Food For Life»,  (http://etp.fooddrinkeurope.eu) και την Ατζέντα 2030 που προσαρμόζεται και προωθείται από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη διατροφή.

Όπως υποδεικνύεται στα έγγραφα στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας Διατροφής (“Implementation Action Plan 2018”  και “Transforming the EU Agri-Food Sector”), στόχος είναι …

… να γίνει μια καθοριστική αλλαγή για την προώθηση ενός Ευρωπαϊκού Διατροφικού Συστήματος που θα συγκροτηθεί λαμβάνοντας υπόψη την πολιτισμική πολυμορφία, μέσα από την συνεργασία καταναλωτών και την βιομηχανίας. Το Διατροφικό Σύστημα του μέλλοντος θα χρησιμοποιεί τους φυσικούς πόρους υπεύθυνα και βιώσιμα και θα είναι δυναμικό, ευέλικτο, απόλυτα διαφανές και προσβάσιμο για όλους.

Για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, η Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα Διατροφής προτείνει η εργασία να γίνει γύρω από τους παρακάτω άξονες:

Ο τομέας της διατροφής πρέπει να έχει μια σαφή δέσμευση με τις προσδοκίες του καταναλωτή, έτσι ώστε η παροχή τροφίμων να γίνεται σύμφωνα με τις δυνατότητες του καταναλωτή (ως προς την πρόσβαση, τη μεταφορά, την αποθήκευση, την προετοιμασία και τα απόβλητα). Γι αυτό, υποδεικνύεται η ανάγκη χρήσης των Πληροφορικών Τεχνολογικών, για μια όσο το δυνατόν πιο εξατομικευμένη επικοινωνία με τον πολίτη, η αναζήτηση νέων συμπληρωματικών τρόπων παραγωγής και διανομής τροφίμων με την συμμετοχή του καταναλωτή, ο καταναλωτής να είναι σε θέση να γνωρίζει αν ένα προϊόν είναι βιώσιμο και να μπορεί να προσαρμόζει την διατροφή του σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε στιγμής και τόπου.

Οι τρεις αυτοί άξονες δράσης αντιστοιχούν στην Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που έχει θέσει 17 σκοπούς και 169 στόχους, όπου αναλύονται οι προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η διεθνής κοινότητα προκειμένου να εξυπηρετήσει τις διαφορετικές εκφάνσεις ενός παγκοσμιοποιημένου κόσμου. 

Η Ατζέντα 2030 έχει ως πηγή έμπνευσης τους σκοπούς και τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την Διακήρυξη της Χιλιετίας και άλλα όργανα όπως την Διακήρυξη για το Δικαίωμα στην Ανάπτυξη.  Υποστηρίζει όλες τις αρχές της Διακήρυξης του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, και, με γνώμονα όλα αυτά, προσδιορίζει τις αδιαπραγμάτευτες αρχές: οικουμενικότητα, πληρότητα, αλληλεξάρτηση, κοινή αλλά διαφοροποιημένη ευθύνη, να μην εγκαταλείπεται κανείς πίσω και σεβασμός στα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα δράσης που εξετάζει, με βάση την αρχή της βιωσιμότητας, τις τρεις διαστάσεις της ανάπτυξης: οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική.

Οι δήμοι που προσχωρούνται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων Sabor Sur θεωρούνται τοπικοί χώροι, πόλεις, οι περιοχές και οι κάτοικοί τους θα συμπεριληφθούν ρητά στους αναγνωρισμένους χώρους εφαρμογής των Σκοπών ως βασικοί φορείς και σύμμαχοι για την επίτευξη πιο βιώσιμων, μη αποκλειστικών περιβαλλόντων. 

Μάλιστα, οι τοπικές αρχές και οι κοινότητες που προσχωρούνται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων Sabor Sur θα λειτουργήσουν ως θεμελιώδεις φορείς στην ανανέωση και τον σχεδιασμό των πόλεων και των ανθρώπινων οικισμών για την καλλιέργεια της κοινοτικής συνοχής, την ασφάλεια των ατόμων και την τόνωση της καινοτομίας και εργασίας, καθώς και ως συνεργάτες που παίζουν ένα βασικό ρόλο στην τήρηση των δεσμεύσεων (Παρ. 45), ως φορείς που συμμαχούν στην πορεία προς το 2030 (Παρ. 52).

Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων Sabor Sur δεσμεύεται να παράσχει εμπειρίες, στοχασμούς και προτάσεις δράσης που θα επιτρέψουν στους δήμους, τους πολίτες και τις τοπικές αρχές να εφαρμόσουν την Ατζέντα 2030 και ειδικότερα τα πεδία εκείνα που συμβαδίζουν με τους τρεις άξονες εργασίας της Τεχνολογικής Πλατφόρμας Διατροφής και σχετίζονται με τους Σκοπούς της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών και συγκεντρώνονται παρακάτω:

Ενδυνάμωση του καταναλωτή

 • Ποιοτική εκπαίδευση
 • Καθαρό νερό και εξυγίανση
 •  Προσιτή ενέργεια που δεν μολύνει
 • Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη
 • Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομή 
 • Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες
 • Υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση
 •  Δράση για το κλίμα
 •  Υποβρύχια ζωή
 •  Ζωή γήινων οικοσυστημάτων

Εξατομικευμένη διατροφή

 • Υγεία και ευεξία
 • Ποιοτική εκπαίδευση
 • Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομή 
 • Μείωση των ανισοτήτων
 • Υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση
 • Δράση για το κλίμα
 • Υποβρύχια ζωή
 • Ζωή γήινων οικοσυστημάτων

Δημιουργία ενός πιο ευέλικτου, δυναμικού και βιώσιμου διατροφικού περιβάλλοντος

 • Πείνα μηδέν
 • Υγεία και ευεξία
 • Ποιοτική εκπαίδευση
 • Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομή 
 • Μείωση των ανισοτήτων
 •  Υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση
 •  Δράση για το κλίμα
 •  Υποβρύχια ζωή
 •   Ζωή γήινων οικοσυστημάτων
Ποιος είναι ο στόχος του ευρωπαϊκού δικτύου Ciudades Sabor Sur;

Υποστηρίξτε διάφορες οντότητες και τοπικές κυβερνήσεις για να τους βοηθήσετε να βελτιώσουν την τοπική ανάπτυξη γύρω από τα τρόφιμα, σε τομείς όπως η επαγγελματική κατάρτιση, η προώθηση του γαστρονομικού τουρισμού και η πώληση τοπικών προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ποιες πόλεις θα ενταχθούν στο δίκτυο Sabor Sur European Cities; Πόσα θα είναι;

Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί, κατά τη διάρκεια του 2017 – 2018, ενός δικτύου 50 πόλεων που εκπροσωπούνται από δημαρχεία από την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ελλάδα και το Μαρόκο. Αυτό το δίκτυο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει οντότητες που επιθυμούν να υποστηρίξουν το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ciudades Sabor Sur.

ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

 • Δωρεάν πρόσβαση του τοπικού επιχειρηματικού ιστού σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα κατάρτισης που προσφέρει ένα σύνολο 30 μαθημάτων που καλύπτουν τους τομείς της δημιουργίας, της καινοτομίας και της γαστρονομικής παραγωγής.
 • Πώληση τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών μέσω ενός πολυγλωσσικού συστήματος ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Προώθηση συνδυαστικών προϊόντων. Αυτά, για παράδειγμα, θα είναι επιλεγμένα κρασιά από την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία και την Ισπανία, συσκευασίες γευσιγνωσίας που περιέχουν συνδυασμούς κρασιών και αλλαντικών, πακέτα συνταγών συμπεριλαμβανομένων πρώτων υλών συσκευασμένων σε κενό.
 • Δέσμευση για απόκτηση τοπικών προϊόντων από δήμους-μέλη για χρήση σε μαθήματα και επιδείξεις δημιουργικής μαγειρικής και μαγειρικών καινοτομιών.
 • Δωρεάν πρόσβαση σε μια βάση δεδομένων καλών δημοτικών και επιχειρηματικών πρακτικών σχετικά με την τοπική αειφόρο ανάπτυξη και την καινοτομία των τροφίμων.
 • Συμμετοχή σε πρωτοβουλίες κοινού ενδιαφέροντος, συγχρηματοδοτούμενες από ευρωπαϊκούς πόρους, που συνδέονται με την καινοτομία στην παραγωγή τροφίμων, τον γαστρονομικό τουρισμό, τον τουρισμό, την κατάρτιση επιχειρηματιών κ.λπ.

Saborsur © 2018
X
popup-mobile-top popup-mobile-bottom